Ny vejledning om tilsagn i fusionssager

Dato 14 aug. 2020
Download PDF version PDF

 

Indledning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 6. august 2020 udgivet en ny vejledning om tilsagn i fusionssager (herefter ”Vejledningen”). Vejledningen beskriver de grundlæggende krav og principper, som er gældende for brug af tilsagn i forbindelse med danske fusionsanmeldelser.

 

Formål med tilsagn i fusionssager

Når en fusion anmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter ”Styrelsen”), skal Styrelsen vurdere, hvorvidt fusionen vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt.

 

Det sker i praksis sjældent, at en fusion bliver forbudt. Dette skyldes, at i de tilfælde hvor Styrelsen finder det betænkeligt, om en fusion reelt vil hæmme den effektive konkurrence, og fusionen derfor ikke umiddelbart kan godkendes, kan parterne ved at afgive tilsagn få fusionen gennemført alligevel. Tilsagn har til formål at genskabe eller bevare betingelserne for en effektiv konkurrence på det relevante marked, hvorefter den pågældende fusion kan godkendes af Styrelsen.

 

Tilsagn kan bestå i strukturelle tilsagn, som medfører en varig ændring af strukturerne på det relevante marked. Tilsagn kan desuden bestå i adfærdsmæssige tilsagn, som indebærer, at fusionsparterne påtager sig at afstå fra eller udvise bestemte handlinger i fremtiden.

 

Vejledningens indhold

Det er fusionsparterne selv, der skal vurdere, om de ønsker at afgive tilsagn for at opnå en godkendelse af den pågældende fusion. Dette skyldes, at det er op til fusionsparterne at vurdere, hvilke tilsagn de ønsker at afgive med henblik på at afværge de problemstillinger, som er identificeret under behandlingen.

 

Det formelle udgangspunkt er, at Styrelsen ikke fastsætter eller pålægger fusionsparterne tilsagn. Uanset dette vil det dog i praksis forløbe således, at fusionsparterne bliver orienteret om de betænkeligheder, som Styrelsen har identificeret ved behandlingen af fusionsanmeldelsen.

Parterne kan herefter foreslå disse løst ved afgivelse af et eller flere strukturelle eller adfærdsmæssige tilsagn. Det er fusionsparternes ansvar at sandsynliggøre over for Styrelsen, at de foreslåede tilsagn løser de betænkeligheder, som er opstået under Konkurrencestyrelsens behandling af fusionsanmeldelsen. 

 

Styrelsen bidrager i vejledningen med en række konkrete råd og anbefalinger til, hvordan fusionsparterne og deres eventuelle rådgivere bedst kan håndtere samt optimere tilsagnsprocessen.

 

Vejledningen indeholder følgende konkrete anbefalinger til parterne og rådgiverne i processer, hvor der skal afgives tilsagn:

  • Fusionsparternes egne forberedelser kan fremme tilsagnsprocessen
  • Tidlig dialog gavner processen
  • En forståelse af konkurrenceproblemet er vigtig for at finde det rette tilsagn
  • Fokus på præcis formulering af tilsagn 
  • Strukturelle tilsagn er oftest at foretrække frem for adfærdsmæssige tilsagn
De endelige tilsagn skal formuleres af fusionsparterne (og deres rådgivere), og det er afgørende, at tilsagnene afgives, inden Styrelsen træffer afgørelse om fusionen.

 

I forhold til de tilsagn, som afgives, gælder en række grundkrav, navnlig at tilsagnene skal kunne implementeres effektivt og rettidigt, være proportionale og ikke selv må skabe nye konkurrenceproblemer. Desuden skal tilsagnene være af en karakter, at overholdelsen og efterlevelsen heraf skal kunne overvåges effektivt af Styrelsen.

 

Strukturelle tilsagn frem for adfærdsmæssige tilsagn

Det fremgår af Vejledningen, at strukturelle tilsagn generelt anses som værende de mest effektive i forhold til at få godkendt en ellers betænkelig fusion. Et strukturelt tilsagn kan f.eks. bestå af frasalg af dele af den hidtidige forretning.

 

Vejledningen kan læses i sin fulde længde her.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om overstående, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtige Sarah Veje Rasmussen (svr@mwblaw.dk) og Flora Hua Ting Chieng (fch@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.