Ændringer af Markedsføringsloven

Dato 24 jun. 2020
Download PDF version PDF

 

Den 1. juli 2020 træder en række ændringer af Markedsføringsloven i kraft, som i en række tilfælde forlænger forældelsesfristen for klager over vildledende markedsføring til fem år.

 

Markedsføringslovens § 5, stk. 1 og § 6, stk. 1 indeholder de generelle forbud mod vildledende markedsføring i form af vildledende handlinger eller vildledende undladelser. Forældelsesfristen for at gøre en sådan vildledende markedsføring gældende er som udgangspunkt to år, hvilket har medført, at Forbrugerombudsmanden i en række tilfælde ikke har haft mulighed for at sanktionere den vildledende markedsføring, idet den vildledende markedsføring først er blevet kendt efter forældelsesfristens udløb.

 

Med henblik på at forbedre mulighederne for at påtale og håndhæve vildledende markedsføring i fremtiden, er forældelsesfristerne for at håndhæve den vildledende markedsføring forlænget fra to år til fem år på følgende områder:

  • Fast ejendom
  • Kreditaftaler til finansiering af eller med sikkerhed i fast ejendom
  • Løbende kontraktforhold med angivelse af en varig pris

På de tre områder har man oplevet eksempler på, at forbrugeren først efter forældelsesfristens udløb har haft mulighed for at gøre sig bekendt med den vildledende markedsføring. Af eksempler kan nævnes køb af projektlejligheder, hvor man først efter opførelsen af ejendommen kan konstatere, at man har modtaget vildledende markedsføring, f.eks. at antallet af kvadratmeter ikke stemmer overens med det lovede. Tilsvarende for så vidt angår boligkreditaftaler, hvor det er set, at et boliglån er blevet markedsført med en fast pris over lånets løbetid, men hvor bidragssatsen efterfølgende er blevet forhøjet. Endvidere er der i løbende kontraktforhold set eksempel på, at prisen er markedsført som fast ”for altid”, men at prisen desuagtet forhøjes efter forældelsesfristens udløb.

 

Forlængelsen af forældelsesfristen skal forbedre Forbrugerombudsmandens håndhævelsesmuligheder på specifikke områder, hvor vildledning kan have stor økonomisk betydning for forbrugerne. Forlængelsen sker derfor for at sikre en endnu bedre forbrugerbeskyttelse.

 

Bestemmelsen vil fremover være at finde i Markedsføringslovens § 39 a og træder i kraft den 1. juli 2020. Bestemmelsen har ikke tilbagevirkende kraft.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om ovenstående, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Louise Dolmer (ldo@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.