Aftale om forlængelse af lønkompensationsperioden samt gradvis udfasning

Dato 8 jun. 2020
Download PDF version PDF

 

Som følge af COVID-19-situationen indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter tilbage i marts 2020 aftale om etablering af en midlertidig lønkompensationsordning. Ordningen gav under en række betingelser virksomheder mulighed for at få kompenseret 75 % af de samlede lønudgifter for de omfattede medarbejderes månedsløn, dog maksimalt kr. 30.000 pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat medarbejder. Formålet med denne ordning var og er at begrænse antallet af afskedigelser i de private virksomheder som følge af COVID-19-situationen.

 

Lønkompensationsordningen løb i første omgang fra den 9. marts og frem til den 9. juni, men blev i april forlænget frem til den 8. juli 2020.

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 5. juni 2020 indgået aftale om dels forlængelse efter den 8. juli 2020, men også afvikling af ordningen. Afviklingen sker i perioden fra den 9. juli 2020 frem til og med den 29. august 2020, hvorefter aftalen fuldstændigt ophører.

 

Forlængelsen frem til den 29. august 2020 betyder, at lønkompensationsperioden vil omfatte industriferien. Som følge heraf stilles der ved forlængelsen af lønkompensationsperioden krav om, at de medarbejdere, som skal omfattes i perioden fra 9. juli 2020 og frem til 29. august 2020, skal afholde tre ugers ferie i perioden, dog forudsat at medarbejderen har optjent feriedagene efter Ferieloven. Der ydes ikke lønkompensation til virksomheden i disse tre uger.

 

Lønkompensationsperioden forlænges ikke automatisk for den enkelte virksomhed, og de virksomheder, som allerede er omfattet af ordningen, er derfor nødsaget til at genansøge om forlængelse frem til den 29. august 2020.

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter vil tillige drøfte en midlertidig ordning for arbejdsfordeling med det formål at forbedre muligheden for at sende medarbejdere på arbejdsfordeling, hvilket kan være hensigtsmæssigt for virksomheder, der efter udløb af lønkompensationsordningen stadig ikke har brug for at have alle medarbejdere tilbage på normal kapacitet.

 

Ophørsdatoen den 29. august 2020 omfatter ikke de virksomheder, som er fuldt lukket som følge af, at de ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent. For disse virksomheder vil lønkompensationsordningen fortsætte indtil forbuddet ophæves.

 

 

Såfremt dette nyhedsbrev måtte give anledning til spørgsmål eller ønske om yderligere information om de juridiske aspekter ved det nye lovforslag i øvrigt, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller advokat Poul Guo (pgu@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.