COVID-19: Aflyste rejser og arrangementer

Dato 20 mar. 2020
Download PDF version PDF

 

Indledning

Danmarks grænser blev lukket den 14. marts 2020, og Udenrigsministeriet frarådede samtidig alle ikke-nødvendige rejser i perioden den 13. marts til og med den 13. april 2020.

 

Grænselukningen og Udenrigsministeriets advarsel imod alle ikke-nødvendige rejser har ført til, at mange flyselskaber i øjeblikket aflyser flyafgange, og flere rejsebureauer aflyser deres pakkerejser. Den nuværende situation gør også, at mange – selv hvis deres flyafgange ikke måtte være aflyst – ikke ønsker at forlade Danmark.

 

Nedenfor har vi samlet et overblik over retsstillingen i forbindelse med aflyste ferier, ophold og arrangementer.

 

Flyrejse

 

Hvis flyselskabet aflyser rejsen

Flere flyselskaber vælger i øjeblikket at aflyse deres flyafgange. Aflyser flyselskabet afgangen, har man krav på at få refunderet pengene for flybilletten eller som alternativ mulighed for at ombooke sin flybillet til et andet tidspunkt. Som udgangspunkt skal man kunne vælge imellem disse to muligheder.

 

Hvis ikke flyselskabet selv kontakter en, skal man kontakte sit flyselskab med henblik på refundering eller ombooking.

Bemærk, at flyselskabet alene hæfter for flybilletten, men ikke for eventuelle yderligere udgifter, som man har haft i forbindelse med rejsen som f.eks. udgifter til hotel og billeje.

 

Nogle flyselskaber tilbyder som service en voucher/gavekort som alternativ til refundering af pengene eller ombooking af flybilletten, således at man kan rejse på et senere tidspunkt. Inden man takker ja til en sådan, skal man dog være opmærksom på løbetiden på voucheren/gavekortet. Som udgangspunkt er løbetiden tre år, men kan godt være kortere, såfremt en sådan kortere frist ikke anses for værende urimelig kort.

 

Hvis flyselskabet ikke aflyser afgangen

Har flyselskabet ikke aflyst afgangen, men ønsker man ikke længere at benytte sig af flybilletten, har man som udgangspunkt ikke noget krav på refundering af pengene hertil.

 

Dette gælder, uanset at Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til den pågældende destination.

 

Vælger man at aflyse flybilletten, har man dog krav på at få refunderet afgifter og skatter betalt i forbindelse med købet af flybilletten.

 

Rejse til destination med indrejseforbud

Hvis man har købt en flyrejse til en destination med indrejseforbud, vil ens rettigheder afhænge af, om flyselskabet aflyser rejsen. Aflyser flyselskabet rejsen, vil man have mulighed for refundering af pengene til flybilletten.

 

Køb af pakkerejse

Har man købt en pakkerejse til en destination, hvortil Udenrigsministeriet fraråder at rejse hen, vil man have krav på refundering af det betalte beløb. Hvis man ønsker at få sin pakkerejse refunderet, skal man tage kontakt til sit rejsebureau.

 

Refunderer rejsebureauet ikke det betalte beløb til rejsen – enten fordi de nægter, eller fordi de er blevet nødlidende – kan man i stedet forsøge at ansøge om refusion hos Rejsegarantifonden. Imidlertid dækker Rejsegarantifonden som udgangspunkt alene i tilfælde af rejsebureauets konkurs, og det er endnu uafklaret, om fonden dækker i tilfælde af rejsebureauets vægring af refundering.

 

Nogle rejsebureauer tilbyder en voucher/gavekort som alternativ til refundering af pengene eller ombooking af flybilletten, således at man kan rejse på et senere tidspunkt – det må de gerne. Inden man takker ja til en sådan, skal man dog være opmærksom på løbetiden på voucheren/gavekortet. Som udgangspunkt er løbetiden tre år, men kan godt være kortere, såfremt en sådan kortere frist ikke anses for værende urimelig kort.

 

Rejseforsikring

Har man tegnet en rejseforsikring, er der flere af disse, som dækker omkostningerne i forbindelse med rejsen, hvis Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til den pågældende destination.

Har man en rejseforsikring, anbefales det, at man tager kontakt til sit forsikringsselskab med henblik på at afdække sine muligheder for at få dækket sine omkostninger.

 

Vær opmærksom på, at en rejseforsikring kan være inkluderet i din indboforsikring eller være tilknyttet et betalingskort.

 

Hotelbookinger, indkvartering mv.

Har man bestilt indkvartering på et hotel eller i en ferielejlighed, har man som udgangspunkt ikke nogen mulighed for at få pengene hertil refunderet, uanset om ens flybillet er aflyst. Der kan dog være særlige regler eller muligheder, som tilbydes af det enkelte indkvarteringssted, og det bør man derfor undersøge særskilt.

 

Online bookingsider kan have særlige afbestillingsbetingelser eller have bestemte typer af garantier, hvorfor man bør undersøge dette, såfremt man har bestilt indkvartering via en sådan side.

 

Ved indrejse til destination med indrejseforbud

Det er ikke endeligt afklaret, hvordan man er stillet i tilfælde af indrejseforbud til destinationen for indkvarteringsstedet. Udgangspunktet er formentlig, at man har mulighed for at få pengene retur eller mulighed for ombooking, såfremt indkvarteringsstedet aflyser opholdet.

 

Aflyser indkvarteringsstedet ikke opholdet, hæfter man formentligt som udgangspunkt selv for omkostningerne, såfremt man ikke kommer afsted. Såfremt man har en rejseforsikring, anbefales det, at man kontakter forsikringsselskabet med henblik på at afdække sine muligheder.

 

Er indkvartering en del af en pakkerejse, og fraråder Udenrigsministeriet rejser til den pågældende destination, vil man kunne få refunderet beløbet i forbindelse med afbestillingen af pakkerejsen. I et sådant tilfælde skal man kontakte sit rejsebureau.

 

Billeje og andre ydelser på destinationen

Har man lejet en bil, cykel eller andre rejseydelser, vil man som udgangspunkt ikke have krav på refusion af beløbet, såfremt man ikke kommer afsted, medmindre andet fremgår af aftalevilkårene.

 

Har man ikke mulighed for at afbestille i henhold til aftalevilkårene, kan man kontakte sit rejseforsikringsselskab med henblik på at afklare, hvorvidt dette dækker i tilfælde afbestilling.

 

Billetter til arrangementer

 

Arrangementer i Danmark

Aflyser en arrangør et arrangement som følge af COVID-19, afhænger mulighederne for refusion af billetprisen af vilkårene for købet.

 

Som udgangspunkt gælder det, at man har ret til at få billetprisen refunderet eller ret til at få en billet til en anden dag, såfremt arrangøren aflyser arrangementet eller flytter det til en anden dag. En eventuel refusion vil dog alene gælde selve billetprisen og ikke billetgebyret.

 

Ydelserne for billetgebyret anses for værende leveret, og man kan derfor ikke få refunderet et sådant gebyr.

 

Imidlertid kan det også forekomme, at arrangøren i købsvilkårene har taget forbehold for aflysninger som følge af bestemte begivenheder. Sådanne forbehold kan dog alene gøres gældende som begrundelse for ikke at refundere billetprisen, såfremt de anses for rimelige, hvilket afhænger af en konkret vurdering.

 

Arrangementer i udlandet

Har man købt billetter til et arrangement i udlandet, der som følge af COVID-19 aflyses, har man almindeligvis krav på refundering af billetten.

 

Også her kan arrangøren dog kan dog have taget forbehold for aflysninger som følge af bestemte begivenheder, og i så fald beror muligheden for refundering af den konkrete aftale. Et sådant forbehold kan dog alene gøres gældende, hvis det betragtes som rimeligt. Hvornår et sådant forbehold anses for rimeligt, beror på en konkret vurdering.

 

Ved aflysning af et arrangement er arrangøren i øvrigt alene ansvarlig for selve billetprisen, og ikke for eventuelle yderligere omkostninger, som man har købt og betalt for separat i forbindelse med arrangementet, f.eks. transport, indkvartering mv.

 

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger vedrørende ovenstående, er du velkommen til at kontakte advokat og partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Louise Dolmer (ldo@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.