Hjælpepakke til erhvervslivet vedtaget

Dato 20 mar. 2020
Download PDF version PDF

 

Indledning

Regeringen og de resterende partier i Folketinget har den 19. marts 2020 vedtaget en hjælpepakke til selvstændige og virksomheder i de brancher, der er særligt hårdt ramt af følgerne af COVID-19.


Formålet med hjælpepakken er at minimere det økonomiske tab som følge af COVID-19 og for at hjælpe danske lønmodtagere, danske arbejdspladser og danske virksomheder i COVID-19-krisen.


Regeringen har allerede præsenteret tre økonomiske hjælpepakker, som efterfølgende er blevet hastebehandlet i Folketinget eller godkendt som aktstykke i Finansudvalget. Endvidere har regeringen vedtaget en hjemmel i et aktstykke til, at statslige myndigheder vil kunne afholde ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19.          

Nedenfor er de mest væsentlige tiltag i hjælpepakken gennemgået.


Ny likvidationskaution i EKF

For at hjælpe små- og mellemstore danske eksportvirksomheder, der kan være mere økonomisk sårbare end større virksomheder, opretter regeringen en ny likviditetskaution i EKF.


Den stillede likvidationskaution giver mulighed for at små og mellemstore virksomheder kan optage nye lån for 1,25 milliarder kroner, hvilket regeringen forventer, vil hjælpe omkring 250 små- og mellemstore danske virksomheder med deres eksportaktiviteter.


Likviditetskautionen er en garanti, der giver EKF mulighed for at dække en betydelig andel af en banks eventuelle tab på nye lån. Likviditetskautionen tilsikrer dermed, at eksportvirksomhederne har økonomi til fortsat at drive virksomhed i Danmark. Forskellen fra eksisterende kautionsordninger i EKF og likvidationskautionen er, at den vedtagne likviditetskaution giver en bedre risikodækning. Årsagen hertil er, at en banks risiko ved at låne penge ud til små og mellemstore virksomheder er betydeligt mindre, og at en bank kan stille økonomisk sikkerhed for små og mellemstore virksomheder.


Der er afsat en pulje af regeringen, som estimerer et tab på 100 millioner kroner. Puljen skal endeligt godkendes af EU-kommissionen, før regeringen kan oprette en likvidationskaution hos EKF.

 

Statslige garantiordninger

Garantiordning for små og mellemstore virksomheder

Mange små og mellemstore virksomheder oplever likviditetsmangel som følge af COVID-19. Staten har på denne baggrund indført en statsgaranti på 70 % af en banks udlån til små og mellemstore virksomheder, der har oplevet en omsætningsnedgang som følge af COVID-19. Forudsætningen for at blive omfattet af denne garantiordning er, at den enkelte lille og mellemstore virksomhed har oplevet en omsætningsnedgang på mere end 30 %.


Garantiordningens ramme er 17,5 milliarder kroner. Endvidere indebærer garantiordningen statsstøtte og vil skulle godkendes af EU-kommissionen.

 

Garantiordning for større virksomheder

Også større virksomheder har oplevet en omsætningsnedgang som følge af COVID-19. Derfor indføres en garantiordning for 70 % af bankernes udlån også til større virksomheder, der kan dokumentere et tab i virksomhedens omsætning på over 30 % som følge af COVID-19.


Garantiordningen for større virksomheder er blevet fastsat til 25 milliarder kroner. For større virksomheder skal garantiordningen stilles på markedsvilkår.


Midlertidig kompensation for virksomhedens faste udgifter

Der er mange virksomheder i Danmark, der på nuværende tidspunkt oplever en markant omsætningsnedgang som følge af både COVID-19 og de tiltag, der gennemføres af regeringen for at begrænse spredningen af coronavirus. Virksomheder inden for oplevelsesøkonomi, herunder restauranter, hoteller og flyselskaber har i øjeblikket mistet eller fået kraftigt reduceret deres forretningsgrundlag. Disse virksomheder bliver derfor ramt ekstra hårdt, når der skal afholdes udgifter til husleje og andre faste udgifter, som skal betales, selv om ordrerne udebliver.


Regeringen har af disse årsager indført en mulighed for at søge om midlertidig kompensation, der indebærer, at virksomheder kan få kompensation for deres faste udgifter, herunder husleje og uopsigelige kontraktbundne udgifter.


Andelen af de faste udgifter, der kan kompenseres er:

  • 80 %, hvis omsætningsnedgangen har været på mellem 80-100 %
  • 50 %, hvis omsætningsnedgangen har været på mellem 60-80 %
  • 25 %, hvis omsætningsnedgangen har været på mellem 40-60 %

Kravet for kompensation er, at de faste udgifter skal udgøre mere end 25.000 kroner, og der kan højest opnås kompensation for 60 millioner kroner.


Endvidere kan virksomheder, som regeringen har udstedt midlertidigt forbud mod at drive forretning for at forhindre yderligere spredning af COVID-19, blive kompenseret med op til 100 % af de faste udgifter, mens regeringens forbud er gældende.


Ansøgning

Den enkelte virksomhed kan søge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter for de tre foregående måneder. Omsætningsnedgang opgøres for hele eller dele af perioden fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020 med reference til den samme periode i 2019.


Endvidere bekræfter virksomheden med tro og love på, at omsætningen er faldet. Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. Der kan ydes 80 % støtte til udgifterne for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation fra Erhvervsstyrelsen.


Midlertidig kompensation for selvstændige og freelancere

Spredningen af coronavirus har på nuværende tidspunkt medført store økonomiske konsekvenser.


Regeringen har derfor indført en midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere. Kompensationsordningen betyder, at selvstændige, der oplever mere end 30 % omsætningsnedgang som konsekvens af COVID-19, kan blive kompenseret. Kompensationen fra staten er 75 % af omsætningsnedgangen, som højest kan udgøre 23.000 kroner pr. måned. Dog kan kompensationen forhøjes til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en ægtefælle, som arbejder i virksomheden.


Den selvstændige kan få kompensation i tre måneder fra den 9. marts 2020 og frem til den 9. juni 2020. Endvidere er det et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte, og at omsætningen tidligere har været over 15.000 kroner pr. måned i snit.


Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk.Såfremt du ønsker yderligere oplysninger vedrørende ovenstående, er du velkommen til at kontakte advokat og partner Thomas Weitemeyer (twe@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Andreas Egeblad Arendt (aar@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.