COVID-19 og hvad det betyder for fusionsanmeldelser

Dato 18 mar. 2020

 

Indledning

I forbindelse med COVID-19-pandemien har de europæiske og danske konkurrencemyndigheder taget forholdsregler med henblik på i bedst muligt omfang at beskytte medarbejdere og parternes rettigheder i forbindelse med de fusionsanmeldelser, der måtte blive indleveret eller være under behandling i den kommende tid.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Erhvervsministeriet har i dag den 18. marts 2020 udstedt en bekendtgørelse, der indebærer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens lovbestemte frister for at godkende eller forbyde fusioner afbrydes i 14 dage fra dags dato. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke indstillet behandlingen af fusionsanmeldelser og forsøger så vidt muligt alligevel at overholde de sædvanligt gældende frister, men dette afhænger konkret af, hvorvidt det er muligt for styrelsen at indsamle de til beslutningen nødvendige oplysninger.

 

De frister, som er omfattet af afbrydelsen, følger af Konkurrencelovens § 12 d, stk. 1-5.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen meddeler, at man efter udløbet af de 14 dage igen vil vurdere, hvorvidt der er behov for yderligere afbrydelse af fristerne.

 

Begrundelsen for afbrydelse af fristerne er, at styrelsen i den kommende tid vil have svært ved at indsamle de nødvendige informationer fra tredjeparter, foretage markedsundersøgelser blandt forbrugere og virksomheder i samme branche og foretage partshøringer. Derudover arbejder størstedelen af styrelsens medarbejdere hjemmefra i den kommende tid.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyser, at styrelsen så vidt muligt forsøger alligevel at overholde de normale frister, og det er oplyst, at styrelsen snarest muligt vil tage direkte kontakt til alle virksomheder med verserende fusionsanmeldelser for at sikre en smidig sagsbehandling.

 

EU-Konkurrencemyndighederne

EU Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence (”GD Konkurrence”) offentliggjorde i sidste uge en meddelelse om driftsstatus i konkurrencemyndigheden under COVID-19-pandemien. Myndigheden har iværksat en række tiltag for at sikre, at driften i videst muligt omfang opretholdes, men opfordrer alle parter til i videst muligt omfang at udsætte fusionsanmeldelser indtil videre. Såfremt fusionsanmeldelserne ikke kan udsættes, opfordrer GD Konkurrence til, at anmeldelserne så vidt muligt indleveres online. Opfordringen er også udtryk for en sikkerhedsforanstaltning, da man almindeligvis er forpligtet til at indlevere anmeldelser fysisk, men for at undgå fysisk kontakt etableret mulighed for elektronisk indlevering.   

 

Begrundelsen for Kommissionens udsættelse er navnlig, at myndigheden har svært ved at indsamle de nødvendige informationer fra tredjeparter, ligesom myndighedens medarbejdere kan opleve begrænsninger i adgangen til de nødvendige systemer fra deres hjemmearbejdspladser. I tillæg hertil har Kommissionen meddelt, at man forventer at allokkere flest mulige ressourcer til håndtering af spørgsmål om statsstøtte, hvilket forventes at blive et væsentligt område som følge af COVID-19-situationen.

 

På grund af de særlige omstændigheder i de relevante konkurrencemyndigheder, opfordrer vi fusionsparter, som påtænker at skulle indlevere fusionsanmeldelser i de kommende uger, til i så god tid som muligt at tage kontakt til de relevante myndigheder med henblik på bedst muligt at tilrettelægge processen.

 

 

Såfremt dette nyhedsbrev måtte give anledning til spørgsmål eller ønske om yderligere information om noget af ovenstående, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Sarah Veje Rasmussen (svr@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.