Offentligørelse uden prospekt - principiel afgørelse fra Finanstilsynet

Dato 11 dec. 2008
Download PDF version PDF

Ved afgørelse af 3. november 2008 besluttede Finanstilsynet, at politianmelde et selskab (”Selskabet”) for at have udbudt 90 aktier til en samlet værdi af kr. 13.500.000 uden et godkendt prospekt. Afgørelsen har været forelagt Fondsrådet.

 

Sagen kort

Selskabet havde på sin hjemmeside udbudt 90 aktier á kr. 150.000. Selskabet havde ikke forinden udbuddet udarbejdet og indsendt et prospekt til godkendelse af Finanstilsynet i overensstemmelse med Værdipapirhandelslovens §§ 44-46.

 

Gældende regler om prospektpligt

Af Værdipapirhandelslovens § 44, stk. 1 fremgår, at der skal foreligge et godkendt prospekt ved udbud af værdipapirer til offentligheden til en værdi på mellem Euro 100.000 og Euro 2.500.000. Ved udbud til offentligheden forstås som udgangspunkt, at der rettes henvendelse til mere end 100 personer.

 

Ifølge Værdipapirhandelslovens § 45 skal prospekter, som nævnt i § 44, indsendes til Finanstilsynet til godkendelse. Udbuddet må ifølge § 46 ikke ske, før prospektet er offentliggjort.

 

Det følger af §§ 4 – 11 i bekendtgørelse 1231 af 22. oktober 2007 om prospektet ved offentlige mellem Euro 100.000 og Euro 2.500.000 af visse værdipapirer hvilke oplysninger prospektet skal indeholde.

 

Finanstilsynets afgørelse

Finanstilsynet vurderede, at værdipapirhandelslovens § 44, stk. 1, § 45 samt § 46 var overtrådt, idet Selskabet ikke havde udarbejdet og fremsendt et prospekt til Finanstilsynet. Det ændrede ikke herved, at der kun var tale om 90 aktier.

 

Finanstilsynet har med sin afgørelse fastslået, at pligten til at offentliggøre et godkendt prospekt gælder uanset antallet af de udbudte aktier. Afgørende er antallet af personer, som udbuddet er tilgængeligt for og således rettet til.

 

Finanstilsynet fastslog desuden, at udbuddet af aktierne havde været offentligt tilgængelige for mere end 100 personer ved at have været offentliggjort på Selskabets hjemmeside. Det kan deraf konkluderes, at ethvert udbud via en hjemmesiden formentligt vil være tilstrækkeligt til, at et udbud må anses som værende offentligt og dermed tilgængeligt for mere end 100 personer.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om udbud af aktier eller pligten til udarbejdelse af prospekter, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.