Ny vejledning om overtagelsestilbud

Dato 1 sep. 2008

Finanstilsynet har udsendt en ny vejledning til bekendtgørelse om overtagelsestilbud (Finanstilsynets vejledning nr. 9134 af 16. april 2008 til bekendtgørelse om overtagelsestilbud).

 

Vejledningen indeholder en nærmere gennemgang af (i) omstændighederne, som udløser pligt for en erhverver af børsnoterede værdipapirer til at fremsætte købstilbud til de resterende aktionærer, (ii) hvilke erhvervelser, der udløser købstilbud, (iii) hvornår kontrol af et selskabs anses for erhvervet, samt (iv) måden hvorpå meddelelse om overtagelsestilbud skal offentliggøres.
 
Kravene til tilbudsdokumentets og tilbudsannoncens indhold samt fremgangsmåden og formen ved disses godkendelse og offentliggørelse uddybes derudover. Vejledningen indeholder i øvrigt en beskrivelse af en række øvrige forhold, der kan være relevante i forbindelse med frivillige og pligtmæssige overtagelsestilbud, herunder (a) de forpligtelser som påhviler bestyrelsen i  udstederen, når der fremsættes et overtagelsestilbud, (b) krav ved ændring af tilbuddet og (c) forlængelse af tilbudsperioden mv.

 

 
Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) og adv. fm. Christian RJ. Nielsen (crn@mwblaw.dk).

 
Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.