Ny bekendtgørelse om andre kollektive investeringsordninger

Dato 1 sep. 2008

Finanstilsynet har udstedt en ny bekendtgørelse om andre kollektive investeringsordninger i lovsamlingen (”Bekendtgørelsen”). Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i § 115 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. (”LIS”).
 
LIS § 115 regulerer de kollektive investeringsordninger, som ikke er investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger. Terminologien ”kollektive investeringsordninger” er inspireret af den engelske terminologi ”Collective Investment Schemes” (CIS).
 
LIS § 115 følger International Organisation of Securities Commissions’ (”IOSCO”) standarder for kollektive investeringsordninger. Disse standarder kræver, at kollektive investeringsordninger bliver reguleret af hensyn til investorerne, således at investorer kan overlade deres midler til ordningen i tillid til, at administrator af ordningen, opfylder den finansielle lovgivnings krav til ledelse, regnskabsaflæggelse og god skik m.v. Derved bliver § 115-ordninger reguleret ved, at de virksomheder, der administrerer ordningerne, skal overholde krav i den finansielle lovgivning, herunder være underlagt et selvstændigt finansielt tilsyn.
 
LIS § 115 bestemmer, at en anden kollektiv investeringsordning skal udarbejde et regelsæt, der beskriver ordningen, typisk i form af enten ordningens vedtægter eller forretningsbetingelser. Herudover skal ordningen også udarbejde et udbudsdokument, når der sker udbud af ordningen, som ikke er omfattet af kapitel 12 i værdipapirhandelsloven.
 
Det er krav til det nævnte regelsæt og udbudsdokument, som bl.a. fastsættes i Bekendtgørelsen.
 
Bekendtgørelsen tilføjer - forhold til den tidligere bekendtgørelse - enkelte krav til regelsættets indhold. Disse krav fremgår tillige af LIS § 115, stk. 3, og der er derfor i relation til Bekendtgørelsen tale om kravene skal fremgå i denne for overskuelighedens skyld.
 
Med hensyn til udbudsdokumentet indeholder Bekendtgørelsen tilføjelser, som tjener gennemsigtighedshensyn. Således skal den virksomhed, som administrerer ordningen, oplyse om eventuelle tiltrådte rådgivningsaftaler i udbudsdokumentet. Herudover er det indsat krav om, at det i udbudsdokumentet skal fremgå hvem, og hvordan ordningens værdipapirer bliver opbevaret samt datoen for udstedelsen af udbudsdokumentet.
 
Endeligt er der indsat terminologiske ændringer med henblik på at gøre bekendtgørelsen MiFID konform.

 

 

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Anders Gintberg Levin (agl@mwblaw.dk)

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.