Banks afskedigelse af ældre medarbejdere var ikke aldersdiskrimination

Dato 16 dec. 2008
Download PDF version PDF

Den 26. november 2008 afsagde Københavns Byret dom i en sag om en banks afskedigelse af 3 ældre medarbejdere over 50 år.

 

Sagen kort

I forbindelse med en banks beslutning om, at gøre visse filialer pengeløse fik tre kvindelige medarbejdere på henholdsvis 52, 61 og 62 år valget mellem at sidde i en anden stilling i banken eller at tage imod en særlig fratrædelsesaftale. De tre medarbejdere valgte at fratræde deres stilling.

 

Mange medarbejdere valgte i samme periode at forlade banken og arbejde for en bank, der var i samme området. Efterfølgende ansatte banken to yngre medarbejdere. Endvidere gik der et stykke tid, før banken blev pengeløs.

 

Finansforbundet lagde sag an mod banken med påstand om, at banken havde afskediget medarbejderne på baggrund af disses alder.

 

Gældende regler om forskelsbehandling

Det følger af § 2, stk. 1, i Lovbekendtgørelse nr. 31 af 12. januar 2005 om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (”Forskelsbehandlingsloven”), at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår.

 

Københavns Byrets afgørelse

Retten afviste i sin afgørelse, at der var tale om aldersdiskrimination. Retten fastslog, at vurderingen af, om der var tale om aldersdiskrimination, skulle ske på tidspunktet for opsigelsen af de tre medarbejdere. Endvidere lagde retten vægt på, at konkurrencesituationen senere havde ændret sig for bankens filial efter opsigelsen af de tre medarbejdere med åbningen af en bank i samme område, hvorfor banken havde udskudt sine planer om at blive en pengeløs bank. Fratrædelsen af flere medarbejdere havde endvidere gjort det nødvendigt for banken at ansætte nye medarbejdere. Bankens beslutning beroede således på saglige årsager på tidspunktet for opsigelserne.

 

Dommen viser, at selve opsigelsen af ældre medarbejdere ikke i sig selv er tilstrækkelig til at udgøre aldersdiskrimination, idet de faktiske omstændighederne ved opsigelsen kan betyde, at forbuddet mod aldersdiskrimination ikke er overtrådt.

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem ( dmo@mwblaw.dk ) eller advokat Christina Lund ( clu@mwblaw.dk ).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.