Alene påtale for offentliggørelse af regnskab for sent - To principielle afgørelser fra Finanstilsynet

Dato 11 dec. 2008
Download PDF version PDF

Finanstilsynet har i to afgørelser af 3. november 2008, valgt alene at påtale for sen offentliggørelse af henholdsvis et selskabs årsrapport og et selskabs periodemeddelelse. Afgørelserne har været forelagt Fondsrådet.


Sagerne kort

I afgørelsen vedrørende for sen offentliggørelse af selskabets årsrapport, jf. Værdipapirhandelslovens § 27, stk. 7 havde et selskab (”Selskab I”) den 22. april 2008, otte dage inden generalforsamling den 30. april 2008, udsendt årsrapporten til de navnenoterede aktionærer. Årsrapporten blev først offentliggjort den 6. maj 2008.

 

Årsrapporten indeholdt i det væsentligste samme oplysninger som årsregnskabsmeddelelsen, der var offentliggjort den 31. marts 2008. Selskab I udøvede ikke på daværende tidspunkt erhvervsmæssige aktiviteter.

 

I afgørelsen angående for sen offentliggørelse af periodemeddelelse, jf. Værdipapirhandelslovens § 27, stk. 8, havde et selskab (”selskab II”) offentliggjort sin periodemeddelelse for første halvår af 2008 tre dage efter udløbet af den tilladte periode.

 

Gældende regler om oplysningsforpligtelser

Ifølge Værdipapirhandelslovens § 27, stk. 7, skal et selskab der er omfattet af bestemmelsen senest have offentliggjort sin årsrapport otte dage inden generalforsamling.

 

Ifølge Værdipapirhandelslovens § 27,stk. 8, skal selskaber med noterede aktier, der ikke offentliggør kvartalsrapporter, offentliggøre en periodemeddelelse i løbet af både første og andet halvår. Meddelelsen skal offentliggøres tidligst 10 uger efter begyndelsen af den pågældende halvårsperiode og senest 6 uger inden udgangen af denne.

 

Afgørelserne

I førstnævnte afgørelse fra Finanstilsynet af 3. november 2008 havde Selskab I afholdt generalforsamling 30. april 2008. Offentliggørelse af årsrapporten 6. maj 2008 skete således seks dage for sent.

 

Finanstilsynet besluttede alene at give en påtale, idet der var tale om et selskab, der på daværende tidspunkt ikke udøvede erhvervsmæssige aktiviteter. Der var således ingen omstændigheder, der indikerede, at Selskab I havde forsøgt at tilbageholde offentliggørelse af årsrapporten.

 

I afgørelsen vedrørende for sen offentliggørelse af periodemeddelelse, valgte Finanstilsynet alene at påtale forholdet overfor Selskab II, idet forsinkelsen kun angik tre dage.

 

Finanstilsynet har med de to afgørelser fastslået, at Finanstilsynet kan beslutte alene at påtale selskabers for sene offentliggørelse af en årsrapport eller en periodemeddelelse i tilfælde, hvor der alene er tale om en overskridelse af fristerne med få dage. Ved for sen offentliggørelse af årsrapporten kræver dette dog, at der er undskyldelige omstændigheder i øvrigt.

 

I forhold til for sen offentliggørelse af en årsrapport, lægger Finanstilsynet således i sin afgørelse vægt på, at Selskab I på daværende tidspunkt ikke udøvede erhvervsmæssige aktiviteter. Endvidere bemærkede Finanstilsynet, at årsrapporten i det væsentligste indeholdt samme oplysninger, som den forud for generalforsamlingen offentliggjorte årsregnskabsmeddelelse. Omstændighederne indikerede således, at Selskabet ikke havde forsøgt at tilbageholde offentliggørelse af årsrapporten.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om oplysningsforpligtelserne for virksomheder der er optaget til handel på et reguleret marked, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.