Ansættelsesvilkår

Løn

Moalem Weitemeyer Bendtsen tilstræber at tilbyde en lønpakke, der som minimum matcher de øvrige førende advokatkontorer i Danmark.

 

Vi tilbyder fast løn til advokatfuldmægtige og advokater til og med 3 år som advokat.

 

Vi har en udviklet bonusordning for medarbejdergrupper uden overarbejdsbetaling, der honorerer den særlige indsats, og som tilstræber, at der er interessesammenfald mellem vores virksomhedsudvikling og resultater og den enkeltes økonomiske kompensation.

 

Hos Moalem Weitemeyer Bendtsen er der ikke mulighed for ”egen-sags-ordninger”, da vi ikke tror på begrebet ”egne sager” i en virksomhed, der skal levere specialiseret og integreret rådgivning. Sådanne ordninger animerer til ”jeg”-tænkning og sætter ikke vores kunder i fokus.

 

Ferie 

Moalem Weitemeyer Bendtsen tilbyder nyuddannede advokatfuldmægtige ferie med løn i det løbende og kommende ferieår. Nyuddannede, der ikke har optjent ferie, får, afhængig af tiltrædelsestidspunkt, op til sammenlagt fire ugers ferie med løn.

 

Ved tiltræden 1. februar tilbydes medarbejderen tre ugers ferie med løn til afholdelse i førstkommende ferieår, der begynder 1. maj.

 

Ved tiltræden 1. september tilbydes medarbejderen to ugers ferie med løn til afholdelse i perioden frem til førstkommende 30. april. Endvidere tilbydes medarbejderen tre ugers ferie med løn til afholdelse i førstkommende ferieår, der begynder 1. maj.

 

Også ved tiltræden på andre tidspunkter end angivet ovenfor tilbydes nyuddannede advokatfuldmægtige ferie med løn.

 

De efterfølgende ferieår har medarbejderen 5 ugers ferie og 5 feriefridage.

 

Alle medarbejdere har efter prøvetidens udløb ret til fem feriefridage med løn årligt ud over den ferie, som ferieloven fastsætter.

 

Vi yder også fuld løn under barns 1. sygedag.

 

Læseferie - advokateksamen

Moalem Weitemeyer Bendtsen tilbyder alle advokatfuldmægtige 2 ugers betalt ferie i forbindelse med forberedelse af advokateksamen. Ligeledes vil kontorets advokater bistå med relevant praktisk undervisning i eksamensemnerne. Herudover giver Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab advokatfuldmægtigen fri dagen efter advokateksamen.

 

Pension

Vi har en obligatorisk pensionsordning for ansatte medarbejdere. Der tilbydes pensionsrådgivning til medarbejderne gennem den tilknyttede pensionsrådgiver.

 

Kunde- og konkurrenceklausuler

Moalem Weitemeyer Bendtsen pålægger ikke ansatte kunde- eller konkurrenceklausuler i forbindelse med ansættelsen.

 

Medarbejderudviklingssamtale

Alle vores medarbejdere deltager i minimum 2 årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS).

 

Barselsorlov/Forældreorlov

Efter tre års fuldtidsansættelse tilbyder vi kvindelige ansatte fuld løn i 4 uger før terminsdato og 22 uger efter fødslen. Mandlige ansatte har ret til 2 ugers orlov i forbindelse med fødslen, og efter 3 års fuldtidsansættelse tilbyder Moalem Weitemeyer Bendtsen desuden 8 sammenhængende ugers orlov med fuld løn i perioden imellem 14. og 46. uge efter fødslen.

 

Hjemmeopkobling

Fastansatte tilbydes at få installeret en bredbåndsforbindelse hjemme med opkobling til vores netværk.

 

Bærbar pc og mobiltelefon

Fastansatte har bærbar pc samt firmabetalt mobiltelefon.

 

Undervisning

Vi ser meget positivt på, at vores ansatte underviser på universiteter, handelshøjskoler eller andre højere læreanstalter.