Corporate

Moalem Weitemeyer Bendtsen rådgiver om alle områder inden for selskabsretten, herunder aktieselskabs- og anpartsselskabsret og særlige forhold vedrørende partnerselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber og andre selskabskonstruktioner.

 

Moalem Weitemeyer Bendtsen har en betydelig ekspertise inden for alle grene af selskabsretten og rådgiver både internationale og nationale koncerner med børsnoterede værdipapirer samt selskaber ejet af private equity funds og privatpersoner eller familier. 

 

Ratings

The strongest area of the firm has to be the corporate team led by Managing Partner Dan Moalem. "He's a very, very talented lawyer from a theoretical point of view and fortunately he is not the most by-the-book lawyer and is very pragmatic in trying to find solutions where it could be very easy to find problems," says one senior banking client about Moalem, adding that he is "at the same level as anyone else in the legal environment in Denmark for transactions".

IFLR1000, 2014 Denmark Guide 

 

Kontakt

Christian Guldmann
Claus Molbech Bendtsen
Dan Moalem

Thomas Weitemeyer

Enrique Finkelstein

Henning Hedegaard Thomsen

Lennart Meyer Østenfjeld

Pernille Nørkær

Anders K Dybdahl Pedersen  

Mattias Vilhelm Warnøe Nielsen 

Henrik Rasmussen

Mette Wigand Bode

Peter Smed

Poul Quach (郭保罗)